Distriktets verksamhet

MG_6048_small-600x412

IOGT-NTO Stockholms distrikt motsvarar Stockholms län. Här är vi drygt 3 000 medlemmar i 39 föreningar från Väddö i norr till Södertälje i söder.

IOGT-NTO arbetar inom tre verksamhetsområden: alkohol- och narkotikapolitik, förebyggande och socialt arbete:

IOGT-NTO:s alkohol- och narkotikapolitiska arbete syftar till att värna en socialt inriktad solidarisk alkohol- och narkotikapolitik genom att minska den totala konsumtionen av alkohol, samt uppnå målet om ett narkotikafritt samhälle. Fokus i arbetet är att begränsa utbudet.

IOGT-NTO:s förebyggande arbete syftar till att minska den totala konsumtionen av alkohol och andra droger samt att öka helnykterheten. Fokus i arbetet är att minska efterfrågan.

IOGT-NTO:s sociala arbete syftar till utveckling och rehabilitering för människor med alkohol- och/eller annat drogberoende, deras familjer och/eller andra närstående. Arbetet består dels av utveckling av metoder inom det sociala arbetet, dels av det arbete som utförs genom Dagöholms behandlingscenter.

I IOGT-NTO Stockholm har detta arbetet organiserats i fem kommittéer:
Värvningskommittén där fokus är att värva nya medlemmar samt behålla de som finns.
Engagemangskommittén där fokus är att värna och utveckla de enskilda medlemmarna känsla av sammanhang i organisationen.
Kommittén för social verksamhet arbetar med den verksamhet som rör kamratstödet och medberoende.
Drogpolitiska kommittén där fokus är distriktets politiska arbete. Fokus i år är bland annat att släcka ner alkoholreklamen.
Kommunikationskommittén arbetar med medlemstidningen Appell, sociala medier och utskick till medlemmar.

Brinner du för någon av dessa frågor? Är du intresserad av att få möjlighet att påverka vad som händer i IOGT-NTO Stockholm? Då kan en kommitté vara något för dig! Hör av dig till din kontaktperson så hjälper hen dig att förverkliga ditt engagemang inom IOGT-NTO! Läs mer under respektive meny till vänster.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00