Drogpolitiska kommittén

Stockholm är den krogtätaste regionen i hela Sverige och det är också här som de unga konsumerar mest alkohol. I Stockholm arbetar vi på många fronter för att förändra detta mönster.

Bland annat försöker vi etablera en god kontakt med lokalpolitikerna i Stockholm. Vi inbjuder till utbildnings- och diskussionsdagar som har till syfte att göra politikerna mera medvetna om sin möjlighet och sitt ansvar för att påverka utvecklingen.

Mycket görs också för att påverka opinionen ute i föreningarna och av enskilda medlemmar. Håll ögon och öron öppna, så får du se!

Drogpolitiska kommittén där fokus är distriktets politiska arbete. Fokus i år är bland annat att släcka ner alkoholreklamen.

Kontaktperson: Ulrike Deppert, u_deppert@hotmail.com eller 0701-40 71 10.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00