Engagemangskommittén

Engagemangskommittén där fokus är att värna och utveckla de enskilda medlemmarna känsla av sammanhang i organisationen.

Under Engagemangskommittén ligger också Arkivkommittén. Arkivkommitténs uppgift är att katalogisera, sortera och hålla god ordning på vårt stora arkiv.

Kontaktperson: Märta Schilt, 08-99 97 79.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00