Kommittén för social verksamhet

Vårt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete i Stockholm handlar om att påverka människors attityder till alkohol med sikte på att minska totalkonsumtionen av alkohol och vidga den helnyktra sektorn.

Vi vill att alla ungdomars uppväxt ska vara helt alkoholfri. I arbetet har vi hjälp av de skol- och föräldraprogram som IOGT-NTO och NBV tagit fram. Våra konsulenter för IOGT-NTO och UNF arbetar aktivt med programmen och försöker också rekrytera fler samarbetspartners, dvs skolor och föräldragrupper. Förebyggande metoder ”Föräldrar Tillsammans” är en metod som har till syfte att föräldrar på högstadiet ska komma överens om att hålla på 18-årsgränsen för alkohol.

”Ledare Tillsammans” är en metod som har sitt ursprung i ”Föräldrar Tillsammans” och det policyarbete som bedrevs inom projekt ”Attityd – för en alkoholfri uppväxt”. Metoden bygger på aktuell preventionsforskning och kunskapen om risk- och skyddsfaktorer och har sin utgångspunkt i ÖPP, Örebro Preventions- program.

Fritidsaktiviteter för barn och ungdomar

En meningsfull fritid är viktig för barn och ungdom. I distriktet finns 12 Junisgrupper som samlar barn i olika aktiviteter. Distriktet ordnar också läger två gånger per år. För mer information kontakta www.distrikt.junis.org/stockholm 

UNF har flera föreningar som är aktiva och som ordnar verksamhet varje vecka. Kontakta www.unf.se.

Kommittén för social verksamhet arbetar med den verksamhet som rör kamratstödet och medberoende.

Kontaktperson: Viktor Watz, viwa93@gmail.com eller 0737-53 83 89

Under denna kommitté sorterar också styrgruppen för Möjligheterna Hus.
Styrgruppen ansvarar för den övergripande driften av Möjligheterna Hus.
Kontaktperson: Kjell-Ove Oscarsson

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00