Möjligheternas hus

Möjligheternas hus

Möjligheternas hus är IOGT-NTO:s verksamhet för arbetsträning/praktik och second handbutik. I huset på har vi byggt upp en verksamhet för tidigare missbrukare och långtidsarbetslösa. Visionen för Möjligheternas hus är att alla de viktiga behoven hos arbetslösa med missbruksbakgrund ska tillgodoses på ett och samma ställe: utbildning, socialt stöd och arbetsträning ryms i ett hus som har både undervisningslokaler, verkstadsutrymmen och kontor. För mer information:  http://www.mojligheternashus.se/

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00