Kommunikationskommittén

Kommunikationskommittén arbetar med medlemstidningen Appell, sociala medier och utskick till medlemmar.

Kontaktperson: Jonas Svensson, jonas.svensson@iogt.se eller 0701-71 29 33.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00