Överskuldsättning

En dag om hur du möter människor som riskerar att hamna i överskuldsättning.

Överskuldsättning – ett stort problem för samhället, men ännu större för den enskilda människan. Men du kan vara med och göra skillnad!

Bakgrund
I ditt arbete träffar du säkert ofta människor i skiftande livssituationer. När människor hamnar i en krissituation så krisar ofta också ekonomin, därför att förutsättningar plötsligt förändras eller därför att man inte ”orkar” bry sig längre om sin ekonomi. Överskuldsättning orsakar stort mänskligt lidande och kostar samhället många miljarder varje år. Vem som helst kan drabbas. Bakomliggande orsaker kan till exempel vara sjukdom, missbruk, konkurs, arbetslöshet eller skilsmässa.

Kronofogden vill i samverkan med Hela Människan och IOGT-NTO erbjuda en kursdag till stöd för dig i ditt arbete med människor. Under kursen får vi redskap att använda för att förhindra att krisen leder till skuldsättning som i sin tur leder till överskuldsättning. Och även om orsaken till att en människa hamnar i en utsatt livssituation kan vara något helt annat än ekonomi, så kan vägen tillbaka försvåras av en kraschad ekonomi. Därför är det viktigt att vi i samtal och stöd till människor kan identifiera de orsaker som kan skapa en ohållbar ekonomisk situation.

Under dagen tar vi bland annat upp:

  • Vad menas med överskuldsättning – orsaker och konsekvenser?
  • Vanliga skuldfällor
  • Hur vi kan förebygga överskuldsättning?
  • Vad som händer om en skuld lämnas till Kronofogden
  • Tips och råd
  • Workshop med diskussioner

Kursen kräver inga förkunskaper.

Kursledare
Annika Sydberger Norrman och Anna-Karin Lindahl från Kronofogden.

Kontakt
Lars-Gunnar Wettebrand, lg.wettebrand@helamanniskan.se eller ring 0703-958915.

Kontakter samverkanspartners
Anette Kyhlström, Hela Människan Stockholms län, tel 0733-33 98 81 eller anette.kyhlstrom@helamanniskan.se
Patric Tengström, IOGT-NTO Stockholm, tel 0707-78 70 03 eller patric.tengstrom@iogt.se

Kurskostnad
200 kronor (subventionerat). Fika och lunch ingår.

Sista Anmälan
Antalet deltagare är begränsat till cirka 20 personer. Först till kvarn.
Sista anmälningsdag är 9 oktober 2017

Anmälan
Anmäl dig via formuläret på vår hemsida: www.helamanniskan.se och klicka på rubriken ”Utbildning” och sen till aktuell utbildning.

Utbildningen arrangeras i samarbete med Kronofogden, IOGT-NTO Stockholms distrikt och Hela Människan Stockholms län.

Information om Överskuldsättning

Plats: IOGT-NTO-gården på Klara södra Kyrkogata 20, Stockholm,
Datum: 2017-10-17
Starttid: 09:00
Sluttid: 15:00
Kontaktperson: Lars-Gunnar Wettebrand
Telefonnummer: 0703-958915
Epost: lg.wettebrand@helamanniskan.se
Av: Ulrike Deppert, 2017-08-31

Kommentarsfältet är stängt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00