Byggnadsföreningar

Stockholms Distriktstempels byggnadsförening

Kontaktperson
Bo Högstedt
Telefon: 0768-15 10 01

Stockholms Godtemplares Första byggnadsförening

Expeditionen
08-20 59 53

Kontaktperson
Göte Appelberg
Telefon: 0739-49 04 94

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00