Kretsar

Kretsar i Stockholms distrikt

Södertörnskretsen

Ordförande
Tobias Kvarnryd
Rådsvägen 7 G
141 48 Huddinge
0735-44 49 06
tobias.kvarnryd@ps-communication.se

Södra kretsen

Ordförande
Jan Stenefors
Gubbkärrsv. 29/15
168 40 Bromma
0762-49 15 88
jan.stenefors@iogt.se

Västra kretsen

Ordförande
Roberth Wickström
Planvägen 24
177 60 Järfälla
08-580 268 05
robban@lwljud.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00