Nyheter

Bidrag för utbildningar och föreningar

Distriktsstyrelsen ser folkbildning och föreningars verksamhet som centrala aktiviteter under 2017. Därför har styrelsen beslutat att inrätta möjligheter för enskilda medlemmar och föreningar att söka bidrag under 2018 med fokus på utbildning och kurser samt föreningsaktiviteter.

Av: Jonas Svensson, 2018-01-28

Sök bidrag från Länsnykterhetsförbundet

Stockholms Läns Nykterhetsförbund vill stimulera ett vitalt arbete för ett drogfritt Sverige. Förbundets medlemsorganisationer / -föreningar kan söka ekonomiskt stöd för nydanande verksamheter.

Av: Ulrike Deppert, 2017-09-15

Glasklar

Dela din eller ta del av andras berättelser om alkohol och dess konsekvenser.

Av: Ulrike Deppert, 2017-08-10

Stoppa alkoholreklamen vid dörren

Vi störs av alkoholreklam hela tiden. Vi behöver inte alkoholreklam ner i brevlådan också. Ta ställning och säg ALKOHOLREKLAM – NEJ TACK! Genom att skriva på är du med på det, och samtidigt skickar vi dig en Nej tack-dekal som du kan sätta på brevlådan.

Av: Ulrike Deppert, 2015-05-24

Föreningsservice!

Du har väl upptäckt Föreningsservice som finns här på webben?

Av: Ulrike Deppert, 2015-02-18
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00