Bidrag för utbildningar och föreningar

Distriktsstyrelsen ser folkbildning och föreningars verksamhet som centrala aktiviteter under 2017. Därför har styrelsen beslutat att inrätta möjligheter för enskilda medlemmar och föreningar att söka bidrag under 2018 med fokus på utbildning och kurser samt föreningsaktiviteter.

Bidrag för utbildningar och kurser för medlemmar

Distriktsstyrelsen tog under 2017 beslut att stödja enskilda medlemmar som vill fortbilda sig genom att gå en utbildning eller kurs. Bakgrunden är att IOGT-NTO:s verksamhet ska drivas av medlemmar som har god kännedom om IOGT-NTO:s organisation och historia samt om vår ideologi. Det är också viktigt att medlemmarna i Stockholm distrikt får möjlighet att fördjupa sig i de intresseområden som IOGT-NTO bedriver inom drogpolitik, förebyggande arbete och socialt arbete. Därtill ska medlemmar också kunna erhålla i kunskaper i ledarskap, föreningskunskap eller inom andra färdigheter som gynnar föreningens eller distriktets utveckling.

Riktlinjer för bidrag till medlemmar

Bidrag för föreningar

Stockholms distrikt av IOGT-NTO vill stödja distriktets föreningar genom att erbjuda möjlighet att söka bidrag till förbestämda ändamål med syfte att främja den mångsidiga verksamheten och gemenskapen. Stockholm distrikt hoppas att föreningarna genom dessa bidrag till extern verksamhet kan locka nya medlemmar, sprida information om IOGT-NTO och bidra till att organisationen växer.

Riktlinjer för bidrag till föreningar

Av: Jonas Svensson, 2018-01-28

Kommentarsfältet är stängt.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00